Terminy Posiedzeń Rady Naukowej

 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Centrum Biostruktury w II semestrze roku akademickiego 2018/2019

 

17 stycznia 2019 r.

24 stycznia 2019 r.

21 lutego 2019 r.

21 marca 2019 r.

18 kwietnia 2019 r.

16 maja 2019 r.

6 czerwca 2019 r.

22 sierpnia 2019 r.

26 września 2019r.

27 września 2019r.