Terminy Posiedzeń Rady Naukowej

 

 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Centrum Biostruktury w II semestrze roku akademickiego 2017/2018

 

22 lutego 2018 r.

15 marca 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

26 kwietnia 2018 r.

17 maja 2018 r.