Terminy Posiedzeń Rady Naukowej

 

 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Centrum Biostruktury w II semestrze roku akademickiego 2017/2018

 

18 października 2018 r.

15 listopada 2018 r.

13 grudnia 2018 r.

17 stycznia 2019 r.