Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  26 kwietnia 2018 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

________________________________________

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty E. Kotlarek - godz. 12.00

temat: Udział mikroRNA w regulacji ekspresji symportera sodowo-jodowego NIS w raku brodawkowatym tarczycy

promotor: dr hab. Anna Wójcicka 

recenzenci: dr hab. Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

Streszczenie pracy doktorskiej | Abstract


Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63.