Obrony Rozpraw Doktorskich

 Prace doktorskie wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63