Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  22 listopada 2018 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędą  się  publiczne   obrony   rozpraw   doktorskich:


godz. 12.00
lek. Anna Kornakiewicz

temat: Przełamywanie oporności komórek raka jasnokomórkowego nerki na ewerolimus
w ujęciu medycyny systemowej

promotor:      prof. dr hab. Cezary Szczylik

drugi promotor: prof. dr hab. Witold Dzwinel

recenzenci:    prof. dr hab. Piotr Wysocki,  prof. dr hab. Paweł Golik
streszczenie


godz. 13.00
lek. Emir Ahmed Sajjad

temat: Wpływ polimorfizmu pojedynczego nukleotydu rs868 na wyniki przeszczepu wątroby w wirusowym zapaleniu wątroby typu C

promotor:      dr hab. Paweł Włodarski

recenzenci:  dr hab. Andrzej Mróz, dr hab. Jerzy Jarosiewicz
streszczenie


Prace doktorskie wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63