Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  7 czerwca 2018 r. w sali  wykładowej im. L. Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

________________________________________

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dawida Dziedzica - godz. 12.00

temat: Anatomia mięśnia półścięgnistego

promotor: prof. dr hab. Bogdan Ciszek

recenzenci:  prof. dr hab. Zofia Ignasiak, prof. dr hab. Jarosław Czubak

Streszczenie pracy doktorskiej | Abstract

Recenzja autorstwa prof. dr habZofii Ignasiak

Recenzja autorstwa prof. dr hab. Jarosława Czubaka 


Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63.