Obrony Rozpraw Doktorskich

Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  17 Stycznia 2019 r. w sali  wykładowej  im. L.Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędą  się  publiczne  obrony rozpraw doktorskich:godz. 11.00

mgr Paulina Stańczak

temat: Opracowywanie i badanie aktywności biologicznej drobnocząsteczkowych inhibitorów kinaz z rodziny receptorowych czynników wzrostu fibroblastów (FGFR) jako innowacyjnych leków przeciwnowotworowych. Badanie mechanizmów oporności na inhibitory kinaz FGFR w oparciu o opracowane modele komórkowe.

promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek

promotor pomocniczy: dr Karolina Dzwonek

recenzenci: prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

       prof. dr hab. Janusz Siedlecki

 

streszczenie

Recenzja I mgr Paulina Stańczak

Recenzja II mgr Paulina Stańczakgodz. 12.00

mgr inż Ewelina Stelcer

temat: Badanie mechanizmów różnicowania ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych w procesie chondrogenezy.

promotor: dr hab. n. med. Wiktoria Maria Suchorska

promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna Kulcenty

recenzenci: dr hab. n. med. Dariusz Iżycki

       dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk

streszczenie

Recenzja I mgr inż Ewelina Stelcer

Recenzja II mgr inż Ewelina Stelcer


godz. 13.00

mgr Katarzyna Kozera

temat: Anatomiczne uwarunkowania przyżyciowej identyfikacji gałęzi tylnych nerwów rdzeniowych lędźwiowych.

promotor: prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek

recenzenci: dr hab. n. med. prof. nadzw. Michał Polguj

       dr hab. med. Przemysław Kowiański

 

streszczenie

Recenzja I mgr Katarzyna Kozera

Recenzja I mgr Katarzyna Kozera


Dyrektor i Rada Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiadamiają,  że dnia  24 Stycznia 2019 r. w sali  wykładowej  im. L.Paszkiewicza (Budynek Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5, I piętro) odbędą  się  publiczne  obrony rozpraw doktorskich:


godz. 13.00

mgr inż. Ewelina Grązka

temat: Ocena wpływu sposobu przygotowania i warunków sterylizacji radiacyjnej na wiązania sieciujące w kolagenie kości i radiacyjnie indukowaną degradację kolagenu przeszczepów kości zbitej.

promotor: dr hab. n. med. Artur Kamiński

recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski

                   prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

 

streszczenie

Recenzja I mgr inż Ewelina Grązka

Recenzja I mgr inż Ewelina Grązka


Prace doktorskie wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63