Kontakt

                                                               

Adres
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa


Dyrektor

Prof.dr hab. Bogdan Ciszek

                            

Zastępca Dyrektora

Prof. dr hab. Jacek Malejczyk

                                 

Sekretariat Centrum Biostruktury

Paulina Budny
tel./fax 22 629 52 82
e-mail: biostr@wum.edu.pl