Rada Centrum Biostruktury


                            SKŁAD RADY CENTRUM BIOSTRUKTURY
                                                  KADENCJA 2011-2015

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI

Dr hab. Daniel Młocicki

Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii

Dr hab. Leszek Szablewski

Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii

Dr hab. Anna Ratajska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Dr hab. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Prof. dr hab. Barbara Górnicka

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Dr hab. Tomasz Grzela

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Jarosław Jóźwiak

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Prof. dr hab. Jacek Malejczyk

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Piotr Skopiński

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Paweł Włodarski

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Paweł Krajewski

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Prof. dr hab. Bogdan Ciszek

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Prof. dr hab. Rafał Płoski

Zakład Genetyki Medycznej

Prof. dr hab. Jakub Gołąb

Zakład Immunologii

Prof. dr hab. Witold Lasek

Zakład Immunologii

Dr hab. Artur Kamiński

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Dr hab. Dariusz Śladowski

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Dr Bożenna Oleszczak

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

Mgr Aleksandra Garbacewicz

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

Dr Izabela Młynarczuk-Biały

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr Łukasz Biały

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Lek. Grzegorz Gut

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr Cristóbal Pablo Krasucki

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Alicja Tomaszewska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Mgr Irena Jóźwik

Zakład Anatomii Prawidłowej

Małgorzata Krzywicka

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Ewa Rajska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Joanna Ciechańska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Mgr Marta Supergan-Marwicz

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

HONOROWI CZŁONKOWIE RADY

Prof. dr hab. Ryszard Aleksandrowicz

 

Prof. dr hab. Barbara Grytner-Zięcina

 

Prof. dr hab. Janusz Komender

 

Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski

 

Prof. dr hab. Wojciech Sawicki

 

Prof. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska