Administracja

Dział Eksploatacji - Kampus Lindleya
Sekcja Centrum Biostruktury

Kierownik
Iwona Szczerba
tel./fax 022 629 80 13
iwona.szczerba@wum.edu.pl