Biblioteka Centrum Biostruktury

   

 BIBLIOTEKA CENTRUM BIOSTRUKTURY

Biblioteka Centrum Biostruktury jest biblioteką specjalistyczną, współtworzącą system biblioteczno-informacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mieści się w centrum Warszawy, przy ul. Chałubińskiego 5,
w budynku Anatomicum, przy Szpitalu Dzieciątka Jezus. Podstawowym jej zadaniem jest
  zapewnienie pracownikom naukowym i studentom dostępu do najnowszych źródeł informacji naukowej z zakresu medycyny
i nauk pokrewnych.

Biblioteka oferuje:

    •        wolny dostęp do książek i czasopism (ponad 8 tys. wol).
    •        38 miejsc dla użytkowników
    •        dostęp do e-zasobów (bazy specjalistyczne, platformy e-czasopism i e-książek) - dostęp             stacjonarny i spoza sieci WUM
    •        dostęp do narzędzi wspierających korzystanie z e-oferty bibliotecznej
    •        6 stanowisk komputerowych
    •        8 mikroskopów optycznych
    •        dostęp do Wi-Fi
    •        pomoc w wyszukiwaniu informacji w oparciu o naukowe źródła wiedzy
    •        wypożyczenia
    •        przyjazną atmosferę do indywidualnej pracy i nauki 
       
       
                                                      Szanowni Czytelnicy,
    • Biblioteka Centrum Biostruktury WUM
      czynna codzienne od poniedziałku do piątku
     w godzinach

     od 8.00 do 16.00

    • szczegółowy plan funkcjonowania biblioteki pod adresem:

     http://biblioteka.wum.edu.pl/sites/biblioteka.wum.edu.pl/files/godziny_otwarcia_bu_wakacje_2020_2.pdf


                                                 A
     dres do korespondencji:
      Biblioteka Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                                ul. Chałubińskiego
       02- 004 Warszawa
    • mapa

  Tel.: +48 (22)  628 10 43 wew. 1016
 kontakt: mgr Grażyna Jermakowicz
grazyna.jermakowicz@wum.edu.pl

           Fot. Dział Fotomedyczny WUM