Rada Naukowa Centrum Biostruktury


                    SKŁAD RADY NAUKOWEJ CENTRUM BIOSTRUKTURY

Dr hab. Daniel Młocicki

Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii

Dr hab. Leszek Szablewski

Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii

Dr hab. Anna Ratajska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Dr hab. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Prof. dr hab. Barbara Górnicka

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Dr hab. Tomasz Grzela

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Jarosław Jóźwiak

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Prof. dr hab. Jacek Malejczyk

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Piotr Skopiński

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Paweł Włodarski

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dr hab. Paweł Krajewski

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Prof. dr hab. Bogdan Ciszek

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Prof. dr hab. Rafał Płoski

Zakład Genetyki Medycznej

Prof. dr hab. Jakub Gołąb

Zakład Immunologii

Prof. dr hab. Witold Lasek

Zakład Immunologii

Dr hab. Artur Kamiński

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Dr hab. Dariusz Śladowski

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek