Terminy Posiedzeń Rady NaukowejTerminy posiedzeń Rady Naukowej Centrum Biostruktury w I i II semestrze roku akademickiego 2016/2017


20 października 2016 r.

10 listopada 2016 r.

15 grudnia 2016 r.

19 stycznia 2017 r.

16 lutego 2017 r.

16 marca 2017 r.

13 kwietnia 2017 r.

27 kwietnia 2017 r.

18 maja 2017 r.

8 czerwca 2017 r.